خبرآنلاین- رئیس سازمان بورس کشور در واکنش به ورود خودرو به بازار بورس گفت: خودرو کالای مناسبی برای ورود به بازار بورس نیست و باید تصمیم‌های مهم تری برای بازار خودرو گرفته شود؛ همچنین سازمان بورس با قیمت گذاری دستوری خودرو کاملا مخالف است. دهقان دهنوی افزود: امروز بازار سرمایه ایران در حال رشد است، به طوری که مکانیزم‌های صندوق‌های تثبیت و توسعه به طور جدی تعریف شده و البته در صورت عملکرد صحیح تمام ابزارهای بازار، شاهد تاثیر مثبت آن‌ها در بازار خواهیم بود. او بیان کرد: طرح تحول بازار سرمایه هم به تازگی در سازمان بورس کلید خورده که وظایف زیادی دارد و به عنوان یک مکمل کارآمد می‌تواند در بازار بورس تاثیر گذار باشد.