باشگاه خبرنگاران جوان - سبحانیان گفت: ۹۰ درصد مالیات در کشور ما، توسط ۲ درصد از مودیان پرداخت می‌شود. سبحانیان کارشناس امور مالیاتی در مورد مشکلات مالیاتی در کشور، گفت: این نابسامانی‌های  موجود در بحث مالیات‌ها ناشی از وجود مشکلات در بحث سخت افزار و نرم افزار است که هر کدام از این دو بخش نیز ذی‌نفعان خاص خود را دارند؛ به طور مثال در حوزه معافیت‌های مالیاتی ما بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به موجب قانون با   معافیت‌های ناکارآمد مواجه هستیم  که  باید اصلاح شود. سبحانیان تاکید کرد: ما بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم،  اما به دلیل مشکلاتی که در بحث اجرا و نظارت داریم اصلاح نمی‌شود، تقریبا بیش ۵۰ درصد کارکنان نظام مالیاتی ما مامور وصول مالیات مشاغل هستند در حالی که کل مالیات درآمدی وصول شده  از مشاغل ۶ درصد است.