ایلنا- رییس جامعه هتلداران ایران اظهار داشت: بخشی از هتل‌ها به علت ضرر و زیانی که متحمل می‌شوند مجبور به تعطیلی شدند. بیشتری میزان تعطیلی‌های هتل را از زمان شیوع کرونا تا کنون در مشهد داشته‌ایم. جمشید حمزه‌زاده در مورد وضعیت هتل‌ها اظهار کرد: وضعیت نامطلوب هتل‌ها از بعد از شیوع کرونا همچنان تداوم دارد. به دلیل تداوم کرونا و بسته بودن جاده‌ها طبیعتا وضعیت به روال قبل است، و باید صبر کنیم تا کرونا کمی کمرنگ شود. وی ادامه داد: تا زمانی که کرونا وجود دارد وضعیت همین است، اگر واکسیناسیون انجام و باعث کاهش استرس مردم شود، فکر می‌کنم که وضعیت هتل‌ها کمی بهبود یابد. وی افزود: میزان میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور کمتر از 15 درصد است. به صورت موردی در مقاطعی وضعیت بهتر شده و برای مثال در روزهای نوروز وضعیت در استان‌های شمالی بهتر بود و دوباره تقاضا فروکش کرده است. شاید یک هتل خاص تقاضا داشته باشد اما میانگین کشوری بسیار کم است.