تسنیم- رئیس کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان اینکه هزینه‌های تولید تخم مرغ به صورت رسمی افزایش یافته اما قیمت محصول نهایی تغییری نکرده است گفت: به همین دلیل مرغداران در سراسر کشور مورد برخورد تعزیراتی قرار گرفته‌اند و خواهان اصلاح سریع قیمت‌ها هستند. سید فرزاد طلاکش رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران گفت:  نرخ گذاری تخم مرغ در شرایط اوج تقاضا و مصرف در پائیز سال 1399 و با در نظر گرفتن مولفه های هزینهای مربوط به آن سال تعیین شد  اما با توجه به افزایش مصوب هزینه‌های پرسنلی ، کرایه‌های حمل ، نرخ نهاده‌های کنجاله سویا و ذرت ، جوجه یکروزه ، حامل‌های انرژی و افزایش‌های ناشی از هزینه‌های مربوط به کارتن،  شانه و هزینه‌های اضافی باید در این قیمت تجدیدنظر صورت گیرد.