سی‌ان‌بی‌سی- بیت‌کوین توانست در برابر فشار فروش مقاومت کند و خود را بالا بکشد. السالوادور به نخستین کشور جهان تبدیل می شود که به طور رسمی انجام معاملات بر حسب بیت‌کوین را قانونی اعلام خواهد کرد. طبق طرحی که قرار است توسط رئیس جمهور این کشور به پارلمان ارائه شود، شهروندان السالوادوری قادر خواهند بود تا نقل و انتقال ارزی خود را علاوه بر دلار بر حسب بیت‌کوین نیز انجام دهند. اقتصاد السالوادور وابستگی زیادی به جریان ارزی دارد که توسط ۲.۵ میلیون شهروند خارج از این کشور به آن ارسال می شود.