توسعه ایرانی-  شاخص کل در بازار بورس دیروز ۱۷ هزار و ۳۷۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۶ هزار واحد رسید. برپایه معاملات دیروز بیش از هفت میلیارد و ۵۰۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۳ واحد کاهش به ۳۸۵ هزار و ۵۳۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۶۰ واحد افت به ۲۴۸ هزار و ۷۹۹ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۹۵۴ واحد و شاخص بازار دوم ۲۴ هزار و ۶۱ واحد افزایش داشتند.