وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که شرکت راه‌آهن سال‌ها در اختیار فکر و عقیده آنها بوده است، سال‌ها راه‌آهن را در رکود نگه داشتند و حتی برای یک پیچ ساده، راه‌آهن را به خارج کشور وابسته نگه داشتند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی گفت: دغدغه بهبود و تحول در راه‌آهن با کار اساسی و نهادی در قالب مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن روزبه‌روز بهتر می‌شود تا مردم سفرهای ریلی پیشرفته‌تر و باکیفیت‌تری را تجربه کنند.

وی افزود: بهره‌وری، تحول و تعالی چیزی نیست که از بیگانگان یاد گرفته باشیم، حضرت علی(ع) می‌فرمایند که «بدا به حال کسی که امروزش با دیروزش یکی باشد» و این ضرورت تغییر و تحول را می‌رساند.  

وزیر راه و شهرسازی افزود: کسانی که شرکت راه‌آهن سال‌ها در اختیار فکر و عقیده آنها بود‌، سال‌ها راه‌آهن را در رکود نگه داشتند و راه‌آهن را حتی برای یک پیچ ساده به خارج کشور وابسته نگه داشتند. اسلامی افزود: آینده پرافتخار از آن کسانی است که نگاه به داخل کشور داشته باشند و ظرفیت داخل را در مدار پیشرفت نگه دارند.