توسعه ایرانی-  وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برشمرد و گفت: مخالف غارت معادن هستیم و معادن باید به فرصتی برای توسعه متوازن تبدیل شوند.  «علیرضا رزم‌حسینی» در آیین رونمایی از طرح آزادسازی ۶‌هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور و آغاز اجرای بزرگترین مزایده ملی کشور، افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد. وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری طبق قانون از طریق مزایده برگزار می‌شود، بیان‌داشت:‌ فرآیندها به صورت قانونی در سامانه «ستاد» (مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت) انجام خواهد شد، اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صنعت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند و به همین دلیل امکان هیچگونه رانت و یا تخلف قانونی میسر نیست.