ایرنا - سخنگوی صنعت برق نوشت: استخراج کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی استفاده کنند درصورت شناسایی باید جریمه سنگینی پرداخت کنند. مصطفی رجبی مشهدی افزود: استخراج کنندگان خانگی ارزهای مجازی به دلیل خسارتی که به شبکه برق وارد می‌کنند علاوه بر پرداخت جریمه باید خسارات وارده به شبکه را هم پرداخت کنند. وی ادامه داد: امسال تامین برق با دو مسئله کاهش تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش بارش‌ها و استخراج خانگی ارزهای مجازی درگیر است. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: تلاش می شود با جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی و سایر روش‌ها، کمبود تولید برق  نیروگاههای برق آبی جبران شود. رجبی مشهدی گفت: استخراج کنندگان غیرمجازخانگی رمزارزها به دلیل خسارتی که به شبکه برق و ترانس های محلی وارد می‌کنند، تامین برق را با مشکل همراه می‌کنند.