توسعه  ایرانی- مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان از توافقات اولیه برای سرمایه‌گذاری ۵.۳ میلیارد دلاری ایران در افغانستان خبر داد. سیدحسین میرشفیع از مذاکره دو کشور ایران و افغانستان برای سرمایه‌گذاری ۵.۳ میلیارددلاری در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل در کشور افغانستان خبر داد. مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام کرد: در حال حاضر هماهنگی‌هایی انجام شده تا ایران ۵.۳ میلیارد دلار در پروژه های عمرانی و زیربنایی حمل و نقل افغانستان و صدور خدمات فنی- مهندسی سرمایه‌گذاری کند. اینکار در قالب مذاکراتی درباره جزئیات پروژه‌ها و شرکت‌هایی که قرار است در افغانستان فعالیت کنند در حال پیگیری است.