تجارت نیوز- مهشید داداش‌زاده، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به این که بازار به اخبار مثبت واکنش بیشتری نسبت به اخبار منفی نشان می‌دهد، پیش‌بینی کرد که اگر سد ۲۰ هزار تومانی دلار بار دیگر شکسته شود، قیمت آن به ۱۷تا ۱۸ هزار تومان هم برسد. داداش‌زاده با یادآوری چاپ پول به پشتوانه ارزهای بلوکه در ماه‌های اخیر می‌گوید: بسیاری از افراد جهش قیمتی بازارها را ناشی از افزایش نرخ دلار می دانند در حالی که چاپ پول، تحریک تقاضا است که موجب می‌شود قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کند. ضمنا چاپ پول به علت کسری بودجه می‌تواند دلار را دوباره صعودی کند و حتی اگر منابعمان هم آزاد شود، محدود است و فقط در بازه مشخصی جواب می‌دهد.