توسعه ایرانی - رئیس اتاق اصناف تهران پیرامون محدودیت‌های ضد کرونایی در تهران گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته با استاندار تهران و ستاد ملی مدیریت کرونا در یک هفته اخیر، خوشبختانه در ستاد ملی فعالیت گروه های شغلی یک و دو از شنبه ۱۸ اردیبهشت مصوب گردید. رئیس اتاق اصناف تهران پیرامون محدودیتهای ضد کرونایی با بیان اینکه بازار بزرگ تهران و پاساژها از شنبه هفته آینده بازگشایی و مجاز به فعالیت خواهند بود، افزود: تمدید تعطیلی صنوف گروه های شغلی ۳ و ۴ از  شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه آغاز و تا جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.