معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با توجه به کاهش ۴۲ درصدی بارش ها  نسبت به سال گذشته ورودی سدها کاهش داشته و حجم ذخایر سدها در برخی مکان‌ها نیز افت پیدا کرده است؛ بنابراین حدود ۲۶۰ شهر با تنش مواجه خواهند بود و ۷۰۰۰ روستا را با تانکر سیار آبرسانی خواهیم کرد. حمیدرضا کشفی با اشاره به وضعیت منابع آبی با بیان اینکه سال بسیار سختی به لحاظ مسائل آبی خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم، تاکید کرد: سال گذشته  ۱۷۰ شهر درگیر تنش آبی بودند که امسال به دلیل کاهش بارندگی‌ها تعداد این شهرها افزایش پیدا خواهد کرد.