توسعه ایرانی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نقل از رئیس اتحادیه بار فروشان مدعی شد که ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. ولی اسماعیلی در صفحه شخصی خود در  توییتر نوشت:رئیس اتحادیه بار فروشان گفته ۳۰هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است.اینکه به وزیر صمت تذکر  شفاهی دادم چرخه معیوب توزیع را درست کنید، یعنی همین! مردم شب عید میوه پیدا نکردند اما پرتقال‌ها بخاطر سوء مدیریت فاسد شد. قطعاً از تمام ابزارهای نظارتی استفاده و وزیر را پاسخگو خواهیم کرد.