بررسی قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه بیانگر این است که در اسفند ۹۹ قیمت برنج ۴۷.۵ درصد، گوشت گوسفندی ۳۷.۷ درصد و گوشت گاو ۴۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است. به گزارش «توسعه ایرانی»، مرکز آمار قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در اسفند ۹۹ را منتشر کرد. در این دوره زمانی ۱۴ قلم خوراکی کمتر از ۵۰ درصد و ۳۹ قلم کالای منتخب بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. این مرکز در پایان هر ماه قیمت اقلام خوراکی منتخب را منتشر می‌کند. در تازه‌ترین گزارش این مرکز از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ٣٩ قلم، درصد تغییر سالیانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (۴۸.۷ درصد) داشته‌اند. قیمت هر کیلوگرم پیاز در اسفندماه ۹۹ معادل پنج هزار و ۱۱۵ تومان و موز با بهای ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، رشد قیمت ۱۹۸.۴ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است. قیمت موز در اسفند ۹۸ معادل ۱۶ هزار و ۶۲۰تومان بود. بررسی قیمت اقلام خوراکی در شهرها نشان می‌دهد که در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ بهای یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۳۷.۷ درصد، گوشت گاو و گوساله ۴۲.۴ درصد، مرغ ۱۰۰ درصد و تخم مرغ ۱۰۶.۱درصد افزایش داشت.