توسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: در کل ایام نوروز ۴ هزار و ۷۲۷ قطار به مسافران نوروزی خدمات رسانی خواهند کرد و هر روز بیش از ۱۰۳ هزار نفر در شبکه ریلی جابه جا می‌شوند. سعید رسولی از آغاز پیش فروش نوروزی بلیت قطار از ‌پنجم اسفند ماه خبر داد و گفت: پیک سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فرودین خواهد بود. وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی شده در این ایام حرکت و سیر روزانه ۲۳۰ قطار پیش‌بینی شده است. مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: در کل ایام ۴ هزار و  ۷۲۷قطار به مسافران نوروزی خدمات رسانی خواهند کرد و هر روز بیش از ۱۰۳ هزار نفر در شبکه ریلی جابه جا می‌شوند. رسولی گفت: در مجموع ظرفیت راه‌آهن در ایام پیک نوروزی برای جابه جایی ۲میلیون و ۱۷۶ هزار نفر پیش بینی شده است. معاون‌ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش میزان سفر‌های ریلی در دوران کرونا اظهار داشت: بیش از ۱۹ میلیون سفر کاهش پیدا کرده که با احتساب سفرهای حومه‌ای و بین شهری و‌ متوسط قیمت بلیت تا ۱۰۰ هزار تومان، میزان کاهش فروش به هزار و ۹۸۰میلیارد تومان می‌رسد.