خبرآنلاین-  معامللات دیروز بازار سرمایه با رشد 47 هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید.

شاخص کل بورس با افزایش 47هزار و ۷۸۷واحدی،واحدی در پله یک میلیون و 262 هزار واحد ایستاد و به این صورت بورس چراغ سبز خود را برای سرمایه‌گذاران روشن کرد.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 7میلیارد و 962میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 13هزار و 436میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 258هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 47هزار و 787واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 262هزار و 203واحد قرار گرفت.