ایسنا- رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عنوان کرد و همچنین خبر داد که از دو هفته آینده تولید به روال عادی بازمی‌گردد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. سید رضا نورانی در پاسخ به این پرسش که چرا خیار در روزهای اخیر با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده است، گفت: علت کمبود خیار در سه هفته گذشته و سیر صعودی قیمت آن در بازار  سرما و طوفان شدید در  منطقه جیرفت کرمان است که به جالیزها و گلخانه های خیار آسیب وارد کرده و بوته های خیار با سرمازدگی مواجه شده اند. وی ادامه داد: معمولا در زمستان جیرفت کرمان مرکز تولید خیار بوته‌ای، جالیزی و گلخانه‌ای است که سرما باعث کاهش تولید شد. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اضافه کرد: در دو هفته آینده شرایط تولید به روال عادی باز می‌گردد و قیمت خیار نیز کاهش می‌یابد. همچنین خیار گلخانه‌های ورامین وارد بازار خواهند شد.