معاون فنی گمرک، گفت: واردات موز با تایید منشا ارز حاصل از صادرات سیب از سر گرفته می‌شود.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، گفت: موز در اولویت ۲۷ قرار گرفته بود و با توجه به اینکه اولویت ارزی آن غیر فعال بود نوعی ایستایی ایجاد شده بود. در حال حاضر ۱۰۰ کانتینر در روزهای گذشه در گمرک بازرگان داشتیم و به همین دلیل موضوع مجدداً در ستاد تنظیم بازار مطرح و مقرر شد، اگر منشأ ارز از محل صادرات سیب باشد مورد تأیید بانک عامل قرار می‌گیرد و واردات آن بلامانع است.

وی ادامه داد: کالایی که در گروه ۲۷ قرار می‌گیرد باید سه شرط داشته باشد تا ترخیص شود، شرط اول این است که ثبت سفارش معتبر در گمرک موجود باشد شرط دوم این است که حتماً کد منشأ ارز داشته باشد و شرط سوم این است که ماده ۱۱ آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات را دارا باشد. اگر این سه شرط همزمان باشد کالا می‌تواند از گمرک ترخیص شود.