درحالی که دولت آمریکا با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران تحریم‌های غیرانسانی شدیدی را علیه این کشور وضع کرده است شیوع ویروس کرونا باعث شده است اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ بی سابقه ترین رشد منفی اقتصادی طی ۵۰ سال گذشته را تجربه کند.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنمای اقتصادی جهان متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را منفی 4.3 دنیا برآورد و پیش بینی کرد اقتصاد جهان در سال 2021 به رونق بازگردد و رشد 4 درصدی را در این سال تجربه کند. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 بالغ بر 2.3 درصد اعلام شده بود. شیوع ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد جهان زده و باعث افت شدید فعالیت های اقتصادی و تجاری در جهان طی سال 2020 شد. پیش بینی بانک جهانی از رشد 4 درصدی اقتصاد جهان در سال 2021 با فرض مهار ویروس کرونا و گسترش تزریق واکسن این ویروس تهیه شده است.

اگرچه تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و پیروی خودخواهانه کشورهای جهان از این تحریم ها به عنوان یک عامل مهم، باعث رشد اقتصادی منفی در ایران طی سال 2020 شده است اما شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشورهای دیگر جهان را نیز در رکود فرو برده است. آمریکا که بانی تحریم ها علیه ایران بوده است با رشد منفی 3.6 درصدی اقتصاد خود در سال 2020 مواجه شده است این در حالی است که اقتصاد ایران با فاصله اندک رشد منفی 3.7 درصدی را در این سال تجربه کرده است. رشد مفنی 3.6 درصدی اقتصاد آمریکا که در سال 2020 ثبت شده است حداقل طی 50 سال گذشته سابقه نداشته است. بررسی آمارهای بانک جهانی از سال 1971 به این سو نشان می دهد این رشد منفی طی این دوره 50 ساله بی سابقه بوده است.