توسعه ایرانی- شاخص کل در بازار بورس دیروز ۳۹ هزار ۵۷۴ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید. براساس معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با چهار هزار و ۸۱۲ واحد کاهش به ۴۶۰ هزار و ۵۶۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با سه هزار و ۱۵۰ واحد افت به ۳۰۱ هزار و ۴۷۷ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۳۴ هزار و ۶۳۶ واحد و شاخص بازار دوم ۵۹ هزار و ۹۷۰ واحد کاهش داشتندوشاخص فرابورس نیز بیش از ۳۱۲ واحد کاهش داشت و بر کانال ۱۹ هزار و ۷۶ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۹۷۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲۵۳ هزار و ۹۹۰  میلیارد ریال داد و ستد شد.