ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: باید تمام ارتباطات سیستمی از طریق سازوکارها باشد تا جلو هرگونه فساد و تبانی گرفته شود. «محمد اسلامی» در مراسم تحلیف بازرسان ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ادارات‌کل راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره به اهمیت نقش بازرسان به‌عنوان ضرورتی برای دیده‌بانی و اطمینان از سلامت اداری اظهار داشت: امروز با امضاء این سوگندنامه به کسوت پرخطر و مهم بازرسی نائل آمده‌اید. بازرسی، ایجاد یک ظرفیت و دیده‌بانی برای کسب اطمینان از سلامت اداری و نقش‌آفرینی دستگاه، مسئولان و کارکنان بوده که امری ضروری و مهم به‌شمار می‌آید.