فارس- دولت و سازمان برنامه و بودجه ۳۶.۴ میلیارد دلار صادرات نفت وگاز در لایحه بودجه سال آینده برآورد کردند که سهم دولت ۱۷.۳ میلیارد دلار می‌شود.  دولت در لایحه بودجه سال 1400 رقم صادرات نفت و میعانات گازی را 2.3 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و میعانات) را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام 40 دلاری، تسعیر 11500 تومانی منظور کرده است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی سال آینده از صادرات نفت و گاز و میعانات 38 درصد است که البته دولت پیشنهاد کرده این سهم به 20 درصد تقلیل یابد و مابه التفاوت 20 تا 38 درصد به صورت قرض به دولت برسد.