اسفنانی،مدیرکل تعزیرات تهران در گفتگویی تلویزیونی گفت: صادقانه بگویم که توان برخورد با این مقدار تخلف گران‌فروشی را نداریم... اصلا چه تضمینی هست که بعد از رفتن ماموران ما از یک فروشگاه، بازهم گران‌فروشی نکنند.