تسنیم- امیر قطر اعلام کرد که این کشور بودجه خود را براساس نفت ۴۰ دلار در هر بشکه یعنی کمتر از قیمتی که در بازارهای جهانی پیش بینی می شود، تنظیم می کند.  امیر قطر اعلام کرد که این کشور بودجه خود را براساس نفت 40 دلار در هر بشکه یعنی کمتر از قیمتی که در بازارهای جهانی پیش بینی می شود، تنظیم می کند چرا که بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان به گفته حاکم خود، می‌خواهد تأثیر قیمت نفت را بر امور مالی کاهش دهد.