توسعه ایرانی - قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان شرایط جدید صادرات سیب زمینی از این مرز به عراق را صادر کرد. قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان شرایط جدید صادرات سیب زمینی از این مرز به عراق را صادر کرد: اول: صادرات سیب زمینی از این مرز فقط با بسته بندی کیسه توری برای طرف عراقی مورد پذیرش خواهد بود. دوم: از بارگیری محموله های دارای خاک و یا گل خودداری نمایید. سوم: محموله های دارای غده های سبزرنگ ،آلوده به بیماری جرب( چیچک)، جوانه زده، دارای آثارکرم خوردگی و یا علائم پوسیدگی و نامرغوب تاُیید نخواهد شد و برگشت داده می شوند. چهارم: محموله‌های دارای غده های خیلی بزرگ معمولاََ از داخل تهی هستند و مورد تاُیید نمی‌باشند. لذا خواهشمند است با اطلاع رسانی به طرفین داخلی خود، فقط و فقط محموله های تازه، مرغوب، یک دست، غده های با اندازه متوسط و دریک کلام به معنای واقعی «صادراتی» را بارگیری و حمل نمایید.