ایسنا- عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، از بین بردن مشکلات داخلی و حرکت به سمت تولید، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی خواهد بود. جمشید عدالتیان شهریاری گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و در دوره اجرای برجام با آن مواجه شد، این تصور بود که تحریم‌ها کنار رفته و می‌توان برای مدتی طولانی، در مسیر جدید ایجاد شده، اهداف مدنظر کشور را پیگیری کرد، موضوعی که در سه سال گذشته دیدیم که به راحتی می‌تواند تغییر کند. به گفته وی، بازگشت تحریم‌ها در دوره ترامپ نشان داد، که هرچند پیگیری دیپلماسی اهمیت بسیار زیادی دارد و این که اقتصاد ایران بتواند خود را در جریان تحولات جهان قرار دهد یک اولویت غیر قابل چشم پوشی به حساب می‌آید اما در عمل باید به تاثیرات تداوم تحریم‌ها نیز فکر کرد.