ایرنا - رئیس شورای تامین دام کشور، از کاهش ۳۰ هزارتومانی قیمت گوشت قرمز طی یک هفته اخیر خبرداد و گفت: قیمت دام زنده و گوشت قرمز روندی کاهشی است که این روند ادامه دارد تا به نقطه تعادل برسد. منصور پوریان درباره بازار گوشت قرمز افزود: وضعیت تولید دام سبک و سنگین کشور مناسب است و هیچ کمبودی در زمینه تامین گوشت قرمز کشور نداریم. وی با اشاره به اینکه گرانی اخیر در اثر تقاضای کاذب رخ داد، اظهارداشت: طی یک هفته اخیر، در بخش گوشت قرمز ۳۰ هزار تومان، در بخش دام سبک و سنگین نزدیک ۱۰ هزارتومان کاهش قیمت داشته ایم. به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی در هفته های گذشته به ۵۵ هزار تومان و دام سنگین به ۴۵ هزارتومان رسیده بود، اما اکنون هر کیلو دام سبک به ۴۵ هزار و دام سنگین ۳۵ هزار تومان شده است. رییس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: با توجه به نرخ فعلی دام زنده، قیمت هر کیلوگرم لاشه گوسفندی ۹۵ هزار تومان و لاشه گوساله ۸۰ هزارتومان معامله می شود، در حالی که قیمت برای لاشه گوسفندی باید به کمتر از ۹۰ هزارتومان و برای لاشه گوساله به کمتر از ۷۵ هزارتومان برسد.