مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده مهر ماه را منتشر کرد.

بر این اساس تورم ماهانه در مهر به ۷ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده از مهر ۱۳۹۷ محسوب می‌شود. همچنین تورم سالانه برابر با ۲۷.۲ گزارش شده‌است که نشان از افزایش ۱.۲ درصد طی یک ماه گذشته دارد. با اعلام رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ماه به ۲۶۱.۵ واحد رسید که به معنای آن است که تورم ماهانه در این ماه به ۷.۰۴ درصد رسیده‌است. این میزان تورم ماهانه نکته نگران کننده‌ای به همراه دارد؛ بالاترین تورم ماهانه طی دو سال اخیر. اگر تورم ماهانه مهر سال ۱۳۹۷ با ۷.۰۵ درصد را در نظر نگیریم، تورم ماهانه ثبت شده در نخستین ماه فصل پاییز امسال، بالاترین تورم ماهانه از ابتدای دهه ۹۰ به شمار می‌رود. همچنین تورم ماهانه شهریور برابر با ۳.۵۶ درصد گزارش شده بود که حاکی از افزایش ۳.۴ درصدی است. در مهر ماه تورم نقطه به نقطه، ۴۱.۴ درصد ثبت شده‌است؛ به بیان دیگر میانگین قیمت‌ها در مهر امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته‌است. تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته برابر با ۳۱.۴ درصد گزارش شده‌بود.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٧.٦ درصد بوده است. تورم سالانه نیز با جهشی ۱.۲ درصدی به ۲۷.۲ درصد رسید که بیش‌ترین افزایش تورم سالانه طی یک سال گذشته محسوب می‌شود. نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۲۷.۳ درصد و ٢٦.٧ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ۱.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.