توسعه ایرانی-  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ملی پست روزانه حداقل پنج تن بسته و امانات را به خارج از کشور ارسال می‌کند. رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: برخی از دانشمندان اعتقاد دارند پست ایران در جهان، اولین سیستم اطلاع‌رسانی غیر رسمی تاریخ بوده و به عنوان سازمان‌ رسمی نیز قدمتی بیش از سه هزار سال دارد. مبتکر پست، ایرانیان بودند و افتخار می‌کنیم که این خدمت از ایران به جهان تسری پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت ملی پست اشاره کرد: اما امروزه از دنیا کمی عقب مانده‌ایم. مسئله مهم این است که فرهنگسازی مناسبی صورت نگرفته است. پراکندگی خدمت در بخش پست بسیار زیاد است و زیر چتر یک متولی قرار نگرفته‌اند.