توسعه ایرانی - وزیر جهاد کشاورزی گفت: اراضی مازاد این وزارتخانه که برای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده قابل کشت نیست.  کاظم خاوازی در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی گفت: در مدت ۳ سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان شاغل، بازنشسته و ایثارگر جهاد کشاورزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی احداث می‌شود. وی گفت: وزارت راه و شهرسازی قول داده تا صفر تا ۱۰۰ این پروژه را انجام دهند. ما نیز در مقابل مجری ویژه این طرح را بلافاصله تعیین کرده تا اهداف موجود در این تفاهم نامه هر چه سریعتر محقق شود. وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران افزود: زمین یکی از عناصر اصلی تامین مسکن است. از این رو وزارت جهاد کشاورزی اراضی مازادی که در اختیار دارد را شناسایی کرده و در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار می دهد.