وزیر نفت درباره شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل، اظهار داشت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می‌کنم. به گزارش توسعه ایرانی، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه امضاء 13 قرارداد افزایش ضریب بازیافت با دانشگاه‌ها، در جمع خبرنگاران درباره شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل اظهار داشت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می‌کنم. وی در ادامه با اشاره به قرارادهای امروز گفت: این افتخار را داشتیم که 13 قرارداد با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها امضاء کردیم که موضوع آن افزایش بازیافت از میادین نفت و گاز بود.

وزیر نفت ارزش این قراردادها را 1500 میلیارد تومان برآورد کرده و افزود: قبلا نیز 9 قرارداد در این حوزه امضاء کردیم و به این ترتیب 50 درصد از نفت کشور تحت پوشش پژوهش و افزایش ضریب بازیافت قرار گرفته که صدها دانشجو و استاد در این زمینه کار می‌کنند و صدها مقاله نیز استخراج می‌شود.

وی گفت: با این کارت، مسئولیت افزایش بازیافت میدان‌ها را به دانشگاه‌ها واگذار کردیم و پیوند ناگسستنی بین دانشگاه و نفت شکل گرفت.