بر اساس تازه‌ترین اعلام پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت درچهارم شهریوربه بیشتر از ۱۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده؛ ارزش این سهام در تاریخ ۱۳ مردادماه کمی بیش تر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. یکی از دلایل افت شاخص بورس در دو هفته اخیر افزایش فروش سهام عدالت بود. از ۲۸ مردادماه فروش سهام عدالت به صورت بلوکی در بورس انجام شده است.