توسعه ایرانی- تولیدکنندگان نگران نباشد، ارز تولید تحت هر شرایطی تامین می‌شود. سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، تحت هر شرایطی تامین خواهد شد، گفت: اصناف کشور همچون همه مقاطع حساس کشور، در کنار مردم، بازار را مدیریت خواهند کرد. حسین مدرس خیابانی ستاد تنظیم بازار  افزود: مقوله بازار برای مردم به لحاظ امنیت روانی و ذهنی و برای دولت فوق‌العاده مهم است و خوشبختانه متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل‌های صنفی بارها ثابت کرده‌اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند؛ به نحوی که اصناف در دوران کرونا حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند.