توسعه ایرانی- هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران دیروز به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  دیروز، ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۹۳۴ هزار و ۹۴۲ تومان و هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.