توسعه ایرانی-  دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با رشد ۲۵۰ تومانی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به بهای ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسید. نرخ خرید هر دلار دیروز ظهر در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان و فروش ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان بود. قیمت خرید هر یورو نیز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان شد. بازار ارز در هفته‌های اخیر همراه با سایر بازارهای موازی، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است.