تسنیم -  دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه دلیل عدم صادرات هندوانه‌های ایران به ترکیه را بسته شدن مرز در زمان مقرر به دلیل کرونا و آغاز فصل برداشت این محصول در ترکیه اعلام کرد که موجب کاهش قیمت هندوانه در آن کشور و وضع تعرفه‌های هرساله شد. رضا کامی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه  گفت: با توجه به بسته شدن مرز ایران و ترکیه به دلیل جلوگیری از شیوع و انتقال کرونا بین کشورها بخش زیادی از تولیدات صادرکنندگان هندوانه ایرانی در مرز ماند.  وی افزود: حال بعد از باز شدن مرز میان ایران و ترکیه، زمان برداشت این محصول در خود ترکیه آغاز شده است و قیمت این محصول در آن کشور نیز ارزان شده است و از طرفی ترکیه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی هرساله تعرفه واردات را در این فصل 4 برابر افزایش می دهد. دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا با اتاق بازرگانی ترکیه و مسئولان دولتی این کشور مذاکراتی برای رفع مشکل صادر کنندگان ایران انجام شده است گفت: دلیل باقی ماندن هندوانه ایران در ترکیه اتفاق ناخواسته ای بود که موجب بسته شدن مرزهای این کشور به طور موقت شد و محصول تولیدکنندگان ایرانی در مرز ماند.