توسعه‌ایرانی-  طبق اعلام دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها از اول خرداد ماه دورکاری و شیفت بندی کارمندان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی لغو می شود و کارمندان باید براساس ساعت کار جدید در بانک‌ها حضور داشته باشند. علیرضا قیطاسی، در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: از اول خرداد کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک‌ها در محل خدمت حاضر شوند و فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر 8 سال و همکارانی که بیماری زمینه ای دارند، روزانه 2 ساعت تقلیل یابد. ساعت کار کارکنان بانک‌ها از اول خردادماه 99 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 14 و روزهای پنج شنبه 7 تا 13  است.