یک کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد می‌شود دولت برای شفاف شدن منابع و مصارف و هزینه‌کردها نسبت به راه‌اندازی صندوق نجات ملی حتی به صورت مجازی اقدام کند.

پیمان مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات دولت برای حمایت از کسب و کارها در شرایط ایجاد محدودیت‌ها برای مهار کرونا افزود: در اقتصادی مانند ایران وقتی که مشکلات اقتصادی در زمان خود مداوا نمی‌شود و شاهد انباشت این مشکلات هستیم، تاثیرات وجود مشکل جدیدی مانند کرونا می تواند بسیار بیشتر باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد صندوق نجات ملی برای عبور از بحران کرونا گفت: پیشنهاد می‌شود دولت برای شفاف شدن منابع و مصارف و هزینه‌کردها نسبت به راه‌اندازی صندوق نجات ملی حتی به صورت مجازی اقدام کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مشکلی که در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد، نبود اطلاعات و داده‌های درست است، اینکه در این شرایط دقیقا چه قشری با چه روشی مورد حمایت قرار بگیرد.    

مولوی با بیان اینکه تا زمانی که اعداد و ارقام مشخص و شفاف نباشد تقسیم و توزیع منابع دچار مشکل خواهد بود، گفت: به طور قطع با این روند، نتیجه‌ای هم از این سیاست‌گذاری به دست نمی‌آید. برای استفاده درست از منابع ایجاد شفافیت به همراه اطلاعات قابل اتکا ضروری است و اتفاقا یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که اطلاعات و داده‌های قابل اتکا در دسترس نیست و  مخاطب شناسی انجام نشده‌ است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این اطلاعات و داده‌ها در اختیار بود، موازی‌کاری‌ها به حداقل می‌رسید، ادامه داد: روش‌های استانداردی در نیا برای شناسایی اقشار مورد هدف و توزیع  منابع  وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد که یکی از این روش‌ها راه‌اندازی صندوق نجات ملی است.

وی تاکید کرد: به طور قطع اگر داده‌ها درست نباشند، صد درصد دچار اتلاف منابع می‌شویم.