شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت‌های سوخت شخصی، امکان سوخت‌گیری با قیمت آزاد و غیر‌سهمیه‌ای برای کارت‌های سوخت شخصی وجود دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش متن اطلاعیه به این شرح است: «به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه‌ای برای کارتهای سوخت شخصی وجود دارد. لذا استفاده از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها اختیاری بوده و هموطنان عزیز همچنان می توانند برای نرخ آزاد نیز از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند.»