معاون گمرک ایران گفت: تمامی دستگاه‌های استعلام شونده یا صادرکننده مجوز برای ترخیص کالا از گمرکات کشور مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک، ظرف حداکثر هفت روز کاری شدند.  به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی درباره ترخیص کالا گفت: تمامی دستگاه‌های استعلام شونده یا صادرکننده مجوز برای ترخیص کالا از گمرکات کشور از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک از طریق سامانه، در مدت حداکثر هفت روز کاری شده‌اند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به ماده ١٢ قانون امور گمرکی گفت: به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. به گفته وی سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. در اجرای ماده ١٢ قانون امور گمرکی وظایف متعددی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها درنظر گرفته شده؛ از جمله این وظایف می‌توان به استقرار نمایندگان تام الاختیار این مراجع در اجرای پنجره واحد فیزیکی در گمرکات اجرایی کشور اشاره کرد. وی افزود: همچنین تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام‌الاختیار براساس نظر گمرک، به نحوی که هیچگونه خللی در ترخیص کالا به‌دلیل عدم حضور آنان ایجاد شود، از دیگر وظایف این مراجع و سازمان‌های همجوار گمرک است.