هفته تئاتر که به همت خانه تئاتر از هفتم تا پانزدهم اردیبهشت برگزار شد با حواشی بسیاری همراه بود. مهمترین حاشیه در جشن شب بازیگر رخ داد، جایی که اندکی پیش از شروع جشن، سروش طاهری به سبب آنچه تخلفات محرز نسبت به آیین‌نامه می‌دانست از سمت خود در این جشن و هیئت‌مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر استعفا داد. پس از برگزاری جشن علیرضا آرا به عنوان داوری مستعفی در رادیو از تخلفات صورت گرفته گفت و داوران اولیه این جایزه، در بیانیه‌ای نسبت به اسامی نامزد شده واکنش منفی نشان دادند. در آخرین حرکت نیز حامد آقایی، بازرس انجمن بازیگران در نامه‌ای از سطح تخلفات نوشت و گفت سه بازیگر دارای رأی از فهرست نهایی حذف شده تا نام اشخاص مدنظر برخی چهره‌های دارای قدرت در انجمن جایگزین شود.

البته حاشیه‌ها تنها به این جایزه ختم نمی‌شد. در جشن بازیگر اسنادی لو می‌رود که نشان می‌دهد در خانه تئاتر در حوزه اختصاص بودجه تبعیض‌هایی رخ داده است. ایرج راد، رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر به ایسنا گفته «از آنجا که مراسم اختتامیه هفته تئاتر تازه تمام شده فعلاً نمی‌توانم درباره برخی مسائل پیش آمده اظهارنظر دقیق کنم و باید در فرصتی این موارد پس از ارزیابی آنچه گذشته، بررسی شود چون گاهی مواردی هست که دیگران از آن اطلاعی ندارند و همان‌ها باعث انتقادهایی می‌شود.»