هفته گذشته روزنامه «توسعه ایرانی» در گزارشی به انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در شهرداری تهران بابت جانمایی آثار سمپوزیوم‌های مجسمه‌سازی در پارک‌های این شهر بدون مطالعات لازم پرداخت که واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشت. حالا اما رئیس انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز هم لب به انتقاد از این اتفاق گشود و در همین رابطه به «ایلنا» گفت: «هیچ‌گاه نباید آثار جشنواره‌ای و سمپوزیومی را در قالب آثار دائمی شهری ببینیم، زیرا هر اثر با توجه به اهدافی که برای ساختش وجود دارد، خصلت‌های خاص خودش را دارد». عباس مجیدی با انتقاد از سازمان زیباسازی شهر تهران افزود: ‌«درباره مجسمه‌های شهری با انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز مشورت نمی‌شود». این هنرمند تاکید کرد: «اصولا ما انتظار داریم از بدو تولد یک اثر که قرار است در شهر و در معرض دید عموم نصب شود یا از ابتدای شکل‌گیری یک رویداد سیاست‌گذاری‌ها متوسل به خاستگاه‌هایی باشد که از آن‌ها تعاریف حرفه‌ای داریم».  وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به تعریفی که از آثار شهری و محیطی وجود دارد، اینکه آثار مربوط به سمپوزیوم‌ها را در معرض دید عموم بگذاریم، درست است؟ تصریح کرد: «هیچ‌گاه نباید آثار جشنواره‌ای و سمپوزیومی را در قالب آثار دائمی شهری ببینیم، زیرا هر اثر با توجه به اهدافی که برای ساختشان وجود دارد، خصلت‌های خاص خودشان را دارند. ممکن است در نتیجه و محصول تولیداتی که در سمپوزیوم‌ها شکل پیدا می‌کنند، آثاری را نیز مناسب بدانیم و آن‌ها را در فضای شهر قرار دهیم، اما زمانی که می‌گوییم شهر ماجرا کمی متفاوت می‌شود؛ زیرا شهر و خدمات و پروژه‌های مربوط به آن به برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های درست نیاز دارد. موارد مذکور، این امکان را فراهم می‌کنند تا هنرمند روی موضوع و منطقه خاص، همچنین روی اثری که قرار است خلق کند، متناسب با زمینه‌ها و ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی کار کند. مجسمه‌سازی پروسه زمانی طولانی را می‌طلبد و طبیعتا انجام موفقیت‌آمیز آن به اختصاص وقت و بودجه کافی و مناسب بستگی دارد. همه این مسائل و موضوعات را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌ایم، اما اتفاقات مثبتی در این زمینه نمی‌افتد و متاسفانه شاهدیم تمام آثاری که در اشکال مختلف جشنواره‌ها ساخته و ارائه می‌شوند به عنوان آثار شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند».