به گزارش ایلنا، در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی فیلم «جلال» به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین همتی و تهیه‌کنندگی علیرضا قاسم خان، «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه سروش پیام و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر و «بی‌رویا» به نویسندگی و کارگردانی آرین وزیر دفتری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی مجوز ساخت گرفتند.