«رابطه ننگین (ژان پل سارتر، سیون دوبوار و بیانکا لمبلین و دو مقاله دیگر)» نوشته بیانکا لمبلین با ترجمه احسان شاه‌قاسمی در نشر لوگوس منتشر شد. بیانکا یکی از قربانیان روابط سه نفره سارتر و دوبوار است. روایت سوءاستفاده جنسی سارتر از او تکان‌دهنده است.

احسان شاه‌قاسمی پیشتر کتاب «فیلسوفان بدکردار» را ترجمه کرده که فصلی از آن به روابط جنسی ژان پل سارتر اختصاص دارد.

«رابطه ننگین» روایتی تکان‌دهنده از یکی از قربانیان روابط سه نفره سارتر و دوبوار است. بیانکا لمبلین راوی و نویسنده این کتاب، دختری 17 ساله است که در ابتدا دوبوار او را می فریبد و سپس در اختیار سارتر قرار می‌دهد. البته بیانکا تنها دختری نیست که به این رابطه کشانده می‌شود، اما گویا او تنها کسی است که پس از 50 سال تصمیم می‌گیرد مُهر سکوت را بشکند و اگر چه بُت سارتر و دوبوار بسیار عظیم‌الجثه است، اما آن را بشکند و پرده از حقیقت زندگی شخصی آنها بردارد. بیانکا در این کتاب به شرح دقیق و جزئیات روابط جنسی خود با این دو متفکر بزرگ قرن بیستم فرانسه پرداخته است. نکته قابل تأمل این‌که او می‌گوید که پیش از ورود به رابطه سارتر و دوبوار، دوبوار مدت‌ها از او سوءاستفاده جنسی می‌کرده است. از آنجا می‌توان دریافت که او تنها قربانی این رابطه نبوده که وقتی در بهار ۱۹۳۹ سارتر او را به هتلی می‌برد، با خوشحالی و پررویی به او گفته: «مستخدمه هتل خیلی غافلگیر می‌شوند، چون من همین دیروز مُهر دختری را در آنجا برداشتم.»

بیانکا که اکنون یک نویسنده مطرح است، معتقد بود که سارتر روان‌نژندی بوده که این را در روابط خصوصی‌اش بروز می‌داده است. اگرچه ژان پل سارتر نظریه‌پرداز اکزیستانسیالیسم است و نویسنده بزرگ قرن بیستم و همراه سیمون دوبوار که مانیفست فمینیستی از آن اوست و شرح زندگی عاشقانه این عالم را پر کرده تا جایی که کنار یکدیگر دفن شده‌اند، اما شاید ضروری باشد که این دو متفکر را از نو واکاوی و نتایج دقیق‌تری دریافت کنیم.