فصلنامه تخصصی «سبزارنگ» در حوزه موسیقی متولد شد. این نشریه در اولین شماره خود به مدیرمسئولی فرشید ذاکری مطالبی که فهرست آن در ادامه می‌آید را منتشر کرده است و نشان داده که می‌خواهد با محتوایی ارزشمند حضور جدی‌ای را در حوزه موسیقی رقم بزند. صفحه موسیقی روزنامه «توسعه ایرانی»، چهارگاه، این تولد خجسته را به تمام اهالی موسیقی تبریک می‌گوید و طول عمر این نشریه را آرزومند است.

گفتگوی دکتر هومان اسعدی و محمدرضا درویشی درباره «سیر تحول مقام تا دستگاه و ارتباط موسیقی دستگاهی-نواحی ایران» یکی از مهم‌ترین گفتگوهای انجام‌شده در این خصوص است که در شماره اول فصلنامه سبزارنگ منتشرشده و ما نیز خواندنش را به علاقه‌مندان موسیقی ایرانی توصیه می‌کنیم. فهرست مطالب اولین شماره فصلنامه سبزارنگ، فصلنامه سراسری تخصصی موسیقی، سال اول، شماره اول، بهار ۹۹ عبارت است از:

سیر تحول مقام تا دستگاه و ارتباط موسیقی دستگاهی-نواحی ایران، گفت‌وگوی بلند محمدرضا درویشی و هومان اسعدی،  وقتی از ملودی در موسیقی ایرانی صحبت می‌کنیم، از چه صحبت می‌کنیم؟، بررسی کتاب ساختار ملودی در موسیقی ایرانی نوشته محمدرضا آزاده فر به قلم محمدرضا فیاض. بررسی اجمالی بر مهارت‌های عملی موسیقی ایران از مسیح افقه، موسیقی در دوره ایلامی در منطقه کول فرح از ندا دهناد، درباره مهدی صلحی(منتظم الحکماء) از سپنتا حامدی نژاد، سیر تحول مجنب از مکتب منتظمیه تا مکتب دستگاهی موسیقی ایران از رامین کشاورز،  درباره مقام (ساز سیمرغ) از مریم قائمی.

جهت تهیه مجله به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان و ارسال با پست رایگان در سراسر کشور به واتس‌اپ شماره ۰۹۳۰۹۰۶۷۲۷۸ پیام دهید.