فرهنگستان هنر در ایام شیوع بیماری کرونا، مجموعه‌ای از موسیقی دوران قاجار را به‌صورت رایگان برای علاقه‌مندان منتشر خواهد کرد.

مجموع موسیقی اواخر عصر قاجار برای پژوهشگران و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی که این روزها خانه‌نشینی و دوری از رویدادهای فرهنگی را تجربه می‌کنند، در فضای مجازی منتشر خواهد شد. این مجموعه شامل هشت لوح فشرده آوازی اواخر دوران قاجار است که به‌مرور در فضای مجازی منتشر خواهد شد. این مجموعه به همت فرهنگستان هنر آماده‌شده است.