«ارباب پسر» هم از میان ما رفت. مهدی اخوان لنگرودی شاعر و نویسنده برجسته، آفریننده شعر ماندگار گل یخ، و یار نازنین و فراموش‌نشدنی دانشگاهی من، در غربت از زنده‌به‌گوری رهایی یافت و در گور آرام گرفت. آن‌گونه که تاریخ گواهی می‌دهد درفش نخبه کشی ما همواره برافراشته بوده است. این را کورش یغمایی در سوگ مهدی اخوان لنگرودی، ترانه‌سرای «گل یخ»، نوشت.