چند جوان اروپایی با راه‌اندازی یک سایت از گرافیست‌های جهان خواسته‌اند تا آثار خود درباره ویروس کرونا را بارگذاری کنند.  این سایت از مؤسسات و افراد خواسته  نسبت به چاپ و توزیع این پوسترها در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان اقدام کنند. آن‌ها در سایت «سالم بمان، ایمن بمان» نوشته‌اند: «روزگار سختی است، عشقت به زندگی را نشان بده. هر یک از آثار را دوست داری، چاپ و در خانه خود آویزان کن. یا به بیمارستان شهر، پزشکان، پرستاران و یا خانه سالمندان بفرست و به آن‌ها روحیه بده. قدردانی خود را نثار این نجاتگران سخت‌کوش کن؛ آن‌ها همیشه مراقب ما هستند و امروز ما باید مراقب آن‌ها باشیم. اگر امکان چاپ نداری، هر پوستری را که می‌پسندی انتخاب و در فضای مجازی به پزشک، پرستار و فردی که دوست داری، ارسال کن.»  در همین راستا گرافیست‌های هنرمند کشورمان نیز می‌توانند با ارائه آثارشان، ارزش‌های مشترک انسانی در فرهنگ دینی و ملی ایران را با جهانیان به اشتراک بگذارند.