ماه پیشونی

آثاری از آهنگسازان کودک و نوجوان

ناشر: ماهور ۱۳۹۸

ماه‌پیشونى، مجموعه‌اى از آثار آوازى بر اساس جشن نوروز، و آثار سازى بر اساس بازدید از بناهاى تاریخى و همچنین داستان ایرانى ماه‌پیشونى است. هر کدام از این آثار، قسمت‌ها و برش‌هاى مختلف این داستان هستند که جداگانه توسط آهنگسازانی نوجوان، و بر اساس تفکر، احساس و تخیل آنها خلق شده‌اند. این ملودى‌ها و ریتم‌ها نشانگر قدرت آفرینندگى و تجسم خلاقى است که از درون داستان برآمده و با درک و شناختى که در گذر زمان و در طول دوره‌هاى آموزشى این آهنگسازان جوان پدید آمده، شکل گرفته‌اند.